top of page

Moja priča

                                   Rođen 24. marta 1981. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završava u                                    Obrenovcu gde živi od rođenja.

                                     Od 1991. godine počinje da se bavi folklorom igrajući u dečijem ansamblu                                            kulturno  umetničkog društva „Termoelektane Nikola Tesla“ Obrenovac.

                                     Pored posvećenosti folkloru, pokazuje i odlične pedagoške sposobnosti i                                             nakon  8 godina provedenih u sali kao igrač, počinje da podučava mlađe                                             kategorije. Vremenom, KUD prerasta u Centar za očuvanje tradicije i                                                   kulture, a Boban preuzima poslove rukovodioca izvođačkog ansambla, a                               zatim, 2016. godine  prelazi na poziciju umetničkog rukovodioca Centra, objedinjavajući i koordinirajući rad svih sekcija Centra (orkestar, pevačka grupa, hor, škola glume, poetski teatar, škola folklora, ansambli) u kom radi do januara 2020. godine. Od 1998. godine do danas, rado posećuje seminare namenjene rukovodiocima ansambala narodnih igara i pesama, dok u toku 2004. godine završava pripravnički staž u nacionalnom ansamblu KOLO.

Poznat je po negovanju timskog rada, dok kod saradnika istovremeno podržava individualnu kreativnost i preuzimanje inicijative. Srdačno deli svoja istraživanja i novostečena znanja sa svim kolegama i igračima (pevačima) vodeći ih, na posredan način, kroz proces stvaranja i buđenja kreativnosti. Kvalifikacije i iskustvo stiče sarađujući sa ansamblima, njihovim rukovodiocima, koreografima, eminentnim glumcima i pevačima, pozorišnim rediteljima, učestvujući sa svojim ansamblom i lično na mnogim manifestacijama i spektaklima, kolažnim programima za različite interesne sfere.

Sa željom da nastavi svoju profesionalnu karijeru u domenu scenske narodne igre i muzike i očuvanju tradicije našeg naroda, 2017. godine upisuje smer Umetnička igra na Institutu za umetničku igru, Beograd. U februaru 2022. godine diplomira, počinje da radi kao saradnik u nastavi na dva predmeta (ass. prof. dr Antonu Andonovu i prof. dr Vesni Bajić Stojiljković na predmetima scenska postavka narodne igre i koreografska kompozicija) i u septembru upisuje Mater program u istoj ustanovi.

Tokom 2013. godine završava školu pevanja „Zoran Popov“ i dobija zlatnu plaketu za vrsnu interpretaciju i uspešno savladan program.

2018. godine dobija zahvalnicu Centra za očuvanje tradicije i kulture „Termoelektrane Nikola Tesla“ Obrenovac za dugogodišnji doprinos u razvoju, afirmaciji i ostvarivanju ciljeva Centra na očuvanju tradicije i kulture Republike Srbije u zemlji i inostranstvu.

26. septembra 2021. godine, na 11. Međunarodnom festivalu „More od ritmi“ Balčik 2021. osvaja 1. mesto u grupi igrački sastavi i ansambli.

Picture1.png

Moj tim

Istaknuta lica organizacije 

 

Tim iskusnih profesionalaca je posvećen poslu kojim se bavimo. Svojom predanošću, koristeći lične veštine i strast, pomeramo granice kulturnog nasleđa. Bez uspešne saradnje pojedinaca kultura i tradicija ne bi bile tu gde su danas.

U nastavku upoznajte neke od članova mog tima. 

Maja Radivojević

msr etnomuzikolog Maja Radivojević

Tradicionalno pevanje

Maja Radivojević (1990, Požarevac) završila je osnovne i master akademske studije na Katedri za etnomuzikologiju FMU u Beogradu, gde je trenutno doktorand. Zaposlena je u Muzikološkom institutu SANU u Beogradu, a u polje njenog interesovanja ulazi muzika manjina, odnos muzike i identiteta, kulturna politika i muzika. Dobitnica je ÖeAD austrijske stipendije za studijsko usavršavanje u Beču na Univerzitetu za muziku i umetnost. Posebno je fokusirana na terensko istraživanje muzičke prakse srpskog i vlaškog stanovništva istočne Srbije. Učestvuje na domaćim i međunarodnim konferencijama gde prezentuje rezultate svojih istraživanja, koje objavljuje u časopisima i zbornicima od nacionalnog i međunarodnog značaja. Autor je monografije Milija Radivojević Baja – tradicija u nastajanju i koautor dve monografske građe Muzičko-plesno folklorno nasleđe Stiga i Požarevačka Morava: muzičko i plesno folklorno nasleđe. Učestvovala je u više, a rukovodila nekoliko projekata koji su za cilj imali istraživanje, prezervaciju i prezentaciju elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Bavi se podučavanjem mladih pevača tradicionalnom pevanju putem radionica i seminara, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Član je Udruženja folklorista Srbije i Međunarodnog saveta za tradicije muzike i plesa (ICTMD).

Vesna Bajić Stojiljković

prof. dr Vesna Bajić Stojiljković

Profesor Instituta za umetničku igru

Vesna Bajić Stojiljković (25.5.1979) završila je master i doktorske studije na Odseku za etnomuziologiju na Fakultetu za muziku Univerziteta umetnosti u Beogradu. Ima mnoštvo interesovanja koja uključuju očuvanje srpskog kulturnog nasleđa kroz tradicionalni ples i muziku koja se prostire preko ethnomuzikologije, ethnokoreologije, koreografije narodne igre, organizovanja kulturnih manifestacija i edukativnih projekata. Inicijator je razvoja oblasti scenske narodne muzike u etnokoreologiji u Srbiji.

Vesna je pokrenula odeljenje Scenske narodne muzike i muzike u Beogradskom plesnom institutu gde je šef odseka i predaje etnokoreologiju i koreografsku kompoziciju.

U Kopru, primorskom gradu u Sloveniji, osnovala je Akademsko kulturno-umetničko društvo 'Kolo' 2007. Do sada je bila njen umetnički direktor i koreograf. Njena ideja je da promoviše kulturno nasleđe Balkana u različitim prilikama u Sloveniji, nudeći veoma profesionalan i značajan učinak.

Anton Andonov

prof dr. Anton Andonov

Profesor Instituta za umetničku igru

Dr Anton Andonov je priznati scenski umetnik i profesor koreografije narodne igre. Na Akademiji za muzičke, plesne i lepe umetnosti iz Plovdiva (AMTII), na Fakultetu za muzički folklor i koreografiju, dr Andonov je rukovodilac katedre Bugarska narodna koreografija.

Diplomirao u Nacionalnoj školi plesne umetnosti u Sofiji. Takođe, diplomirao je režiju na Akademiji za muziku, ples i likovne umetnosti u Plovdivu, 2000. godine.

 Autor je i naučnih radova, monografija, studija i članaka na bugarskoj sceni i tradicionalnom plesnom folkloru. Od 2018. godine profesor je na Institutu za umetničku igru u Beogradu. Takođe je predavač tradicionalnog bugarskog plesnog folklora u Bugarskoj, Francuskoj, Belgiji, Italiji, Engleskoj, Grčkoj, Srbiji, Španij, Malti, Kanadi, Holandiji, Nemačkoj, SAD, Japanu, Južnoj Koreji, Novom Zelandu, Australiji... 
Prof . dr Anton Andonov je član žirija na brojnim međunarodnim i nacionalnim takmičenjima i festivalima.

Nevena Antić

dipl. dramski i audio vizuelni umetnik Nevena Antić

Rukovodilac rekreativne grupe i grupe dece sa autizmom

Rođena 19.10.1998. u Novom Sadu.
Završila je osnovnu školu “Boško Palkovljević Pinki” u Staroj Pazovi.
Završila srednju baletsku školu “Lujo Davičo” -odsek za narodnu igru u Beogradu. (2013.-2017.) 
Pripravnički staž u Nacionalnom ansamblu igara i pesama Srbije “Kolo”, generacija 2017.-2018.
Završila osnovne akademske studije na Institutu za umetničku igru, smer za scensko narodnu igru i muziku (2019.-2023.) 
Trenutno student Master akademskih studija na Institutu za umetničku igru u Beogradu.
2021. godine izdala zbirku poezije pod nazivom “Najpoznatiji Niko na svetu”, izdavačka kuća “Arte” Beograd i 2022. nagrađena je priznanjima za knjigu godine 2021. I pesnikinju godine 2021. od strane izdavačke kuće.
Od 2017.-2022. vodila je inkluzivne plesne radionice i sarađivala sa udruženjem “Nebograd”, NVO “Maska”, Rotary club Beograd i mnogi drugi…
Takođe je dugo godina bila i član plesne trupe “Una Saga Serbica” u Beogradu, član Kvarteta Brdarić i osnivač Etno grupe “Kolas”.

Danica Kadović

Danica Kadović

Saradnik škole folklora Akademskog folklornog ansambla Instituta za umetničku igru

Rođena 27.12.2002. godine u Beogradu.

Završila srednju baletsku školu “Lujo Davičo”, odsek za narodnu igru.

Student Univerziteta Singidunum, smer za Turizam, hotelijerstvo I ekonomiju hrane na kom je trenutno druga godina studija.

Folklorom se bavi od svoje osme godine života. Svoju igračku karijeru je započela u KUD-u “TENT” iz Obrenovca I tamo je igrala do 2018. Godine. Nakon toga je bila igrač za potrebe Turističke organizacije Beograda godinu dana I sa njima putovala u Slovačku, Sloveniju I Grčku. Bila je član I prvog ansambla KUD-a “Branko Radičević” iz Zemuna takođe godinu dana. Danas je član prvog ansambla Akademskog folklornog ansambla Instituta za umetničku igru, u kom je asistent umetničkog rukovodioca I ima svoj dečiji ansambl.

Pored narodne igre, bavi se I tradicionalnim pevanjem. Završila je nižu Muzičku školu “Stevan Stojanović Mokranjac” u Beogradu, odsek za tradicionalno pevanje.

Počeci bavljenja pevanjem su joj u dečijem crkvenom horu “Vavedenje presvete Bogorodice” iz Obrenovca, kasnije je nastavila da peva u Vokalnoj radionici “Bistrik” pod vođstvom Biljane Krstić, deo radionice je bila osam godina. Danas je član pevačke grupe “Đurđe” pri Akademskom folklornom ansamblu u kom igra.

Ljesar 2.jpg

dipl. dramski i audio vizuelni umetnik Tamara Ljesar

Saradnik škole folklora Akademskog folklornog ansambla Instituta za umetničku igru

Rođena u Podgorici 2000. godine.  

Bavi se terenskim istraživanjem materijalne i nematerijalne kulturne baštine od 2014. godine, pod mentorstvom Dr Zlate Marjanović, Dr Selene Rakočević, Dr Dragice Panić Kašanski i Davora Sedlarevića, spec. Akcenat njenog istraživanja jeste prostor Crne Gore, konkretno oblasti Kolašina i Boke Kotorske. Van granica matične zemlje, bavi se i istraživanjem hrvatskog Primorja, Slavonije, Istočne Srbije i Banata. Primarni cilj njenog istraživačkog rada jeste prezervacija kulturne baštine, ali isti koristi i kao neiscrpnu inspiraciju za stvaranje autorskih dela.

Dve godine zaredom, 2022. i 2023. predstavlja Crnu Goru na festivalu Etno frizure sveta u Vinkovcima, gdje prikazuje frizure, oglavlja i nošnju u originalnom terenskom ruhu. Član je Etno kampa u Kolašinu od 2014. godine, ali i saradnik od 2018. godine. Na kampu je i održala radionicu pod nazivom Muzika i ples u spektru koja se zasniva na pedagogiji u radu sa osobama sa poremećajima iz spektra autizma. Član je Etno kampa u Kikindi od 2018. godine. U okviru Kulturno umetničkog društva „Luče“ radi kao vokalni pedagog tradicionalnog i etno pjevanja od 2022.godine. Angažovana je u okviru istog društva i Nevladine organizacije  „Maska“,  kao asistent pri sekciji za osobe sa poremećajima iz spektra autizma. Od 2022. godine saradnik je Državne muzičko-baletske škole „Ilija Nikolovski - Luj“, na smeru za tradiconalnu muziku i igru. Učestvovala je u okviru ICTM grupe za Etnokoreologiju u podgrupi za analizu pokreta 2019.godine. Saradnik je Centra za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pesama u Kolašinu, Kulturno umjetničkog društva  „Mijat Mašković“ u Kolašinu i Folklornog ansambla  „Nikola Đurković“ u Kotoru.

Nemanja Pavić

Nemanja Pavić

Saradnik škole folklora Akademskog folklornog ansambla Instituta za umetničku igru

Rođen 19. 08. 1994. godine u Beogradu.
Osnovnu i srednju školu završava u Obrenovcu. 2013. godine završava kurs za protivpožarnu zaštitu. 
2004. godine postaje član kulturno – umetničkog društva „Stubline“ iz Stublina. 2009. godine prelazi u ANIP „Kruna“ iz Velikog Polja da bi 2010. godine odlučio sa se posvećenije bavi ovim pozivom i prelazi u veće udruženje koje se smatra najvećim kulturno – umetničkim društvom Obrenovca, KUD „TENT“. U ovom društvu igra narednih 10 godina i pokazuje inicijativu za rad i pomoć sa dečijim grupama. 2021. godine na poziv uprave ANIP Kruna počinje da se profesionalno bavi narodnom igrom, radeći u ovom društvu sa Izvođačkim ansamblom. Do juna 2023. godine ansambl više nego ikada u svojoj istoriji daje celovečernje koncerte širom Srbije i inostranstva. Ansambl osvaja  3. nagradu na manifestaciji „Zlatni opanak“ u Valjevu. Nakon ovog perioda pristupa Akademskom folklornom ansamblu Instituta za umetničku igru u Beogradu u kom je vrednovan kao solista ansambla i postaje asistent umetničkom direktoru radeći sa školom folklora.

Slobodan Radojičić

Slobodan Radojičić

Stručni saradnik Akademskog folklornog ansambla

Rođen 1972. godine.  Istraživačkim radom počinje da se bavi 1989. godine. Stručno se usavršavao redovno pohađajući seminare u organizaciji  Fakulteta muzičke umetnosti (“Odsek za narodne igre”), što je bila jedina mogućnost za školovanje stručnih rukovodilaca”koreografa”. 

  2006. kandidat za nagradu grada Beograda za muzičko scensko stvaralaštvo za postavljanje i istraživanje igara iz Belice. Iste godine dobija nagradu sestara Janković za istrazivački rad.

2008. godine sa KUD-om TENT osvaja  zlatnu plaketu  i 1. mesto za najbolji KUD Srbije, a  licno nagradu za najboljeg umetnickog rukovodioca Srbije, prvo mesto u gradu Beogradu iste godine. 

Dosadašnje postavljene koreografije: Igre iz Valjevske Kolubare, Igre iz Krajišta, Igre iz Levče, Igre iz Belice , Igre Gornjeg Visoka, Igre južne Srbije, Dečije igre iz Šumadije, Igre iz Lepenice, Ciganske igre, Šopske igre, i to u društvima:  Kud Termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu, Svetozar Marković - Umka, FA Kolonija u Kragujevcu (bivša Zastava), ansambli u Šljivovcu, Srbobranu, Turiji, Kud Diša Atić -  Skupljen, Vladimirci, KUD –u « Karadzić «  Loznica, KUD “Branislav Nušić” Vladičin Han, KUD “Dimitrije Tucović” Lazarevac, KUD “Dimitrije Tucović” Beograd, KUD “Čajavec” Banja Luka, “Abrašević “Vrnjačka banja, “Tamnava” Ub, KUD “Župa” Aleksandrovac.

Učestvovao i izdao i nekoliko časopisa vezanih za ekologiju i kulturu kao sto je “Obrenovac u 19. veku”.

Snežana Krsmanović

Snežana Krsmanović

Izrada suvenira

Rodjena 05.05.1958. u Beogradu.
Živi u Obrenovcu, penzioner koja ima niz hobija.
Voli da putuje, pa odatle i ljubav prema amaterskoj fotografiji.
Bavi se, takodje, amaterski pisanjem citata.
Od pre par godina je počela da se bavi izradom suvenira.
Suveniri koje su folkloraši proneli širom sveta.

bottom of page